پیشگیری و حفاظت از بناهای آپارتمانی در برابر آتش سوزی

چکیده:

ایمنی، پیشگیری در ساختمان به کمک تحقیق، طراحی و مدیریت میسر می گردد، دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است.

مقدمه:

از آنجا که در هر ساختمان کلیه پیش بینی ها و تمهیدات لازم جهت ایمنی ساکنان و متصرفان در برابر حریق باید فراهم گردد. ضروری است طراحی و ساخت ساختمان ها به نحوی صورت گیرد که با توجه به کاربری،‌ابعاد و تعداد طبقات، به مدت مناسبی در برابر حریق مقاومت نموده و از گسترش حریق به فضاها یا ساختمان مجاور جلوگیری شود.. بطور کلی بناهای آپارتمانی بر دو قسمند:

1-بناهای آپارتمانی موجود (قدیمی) که براساس ضوابط گذشته ساخته شده و طبیعتاً ضوابط و مقررات کنونی درباره این گونه بناها اعمال نشده است.

2-بناهای آپارتمانی جدیدکه با توجه به مقررات و قوانین ساخت و ساز کنونی احداث می شوند.

با توجه به تعریفی که ارائه شد وضعیت بناهای آپارتمانی موجود در استانداردهای جدید را ندارند چگونه خواهد بود؟پرواضح است که این گونه بناها در حال حاضر موجود هستند و افراد و متصرفینی در داخل آنها زندگی می کنند بنابراین به منظور حفظ جان افراد و ساکنین این گونه بناها بایستی مقرراتی وضع شود تا احتمال بروز خطر به حداقل ممکن برسد.این مطلب ترجمه مطلبی از نشریه NFPA با عنوان «بناهای آپارتمانی موجود» است که با اعمال مقرات و قوانین آن بتوانیم حتی المقدور ضریب ناایمنی این گونه بناها را کاهش دهیم.

عملکرد و کاربرد

این بخش الزاماً برای ایمن سازی ساختمان ها و بخش های مسکونی موجود که بوسیله ساکنین بعنوان تصرفات و منازل آپارتمانی اشغال ده مورد استفاده قرار می گیرد.وقتی که ساختمان از سکنه پر شد هیچ یک از درب ها به سمت خروج نباید قفل باشند. استفاده از درب قفل شده در ساختمان آپارتمانی که تحت تصرف ساکنین است و درب آن خلاف مسیر خروج باز می شود ممنوع است.بطورکلی ساختمان ها شامل تمام موارد ذیل و یا بعضی از آنها می شوند:

ساختمان فاقد هرگونه سیستم اعلام یا خاموش کننده دستی و اتوماتیک است.

1-                  ساختمان هایی که کاملاً به سیستم اعلام و خاموش کننده دستی و اتوماتیک مجهزند.

2-                  ساختمان هایی که در قسمت های خاص آنها سیستم خاموش کننده اتوماتیک اجراء شده است.

3-                  ساختمان هایی که بطور سرتاسر و کامل به سمت تائید شده خاموش کننده اتوماتیک مجهز است.

چهار طرح متناوب درباره نیازهای ایمنی در زندگی برای بکارگیری در ساختمان های آپارتمانی موجود ارائه شده است.

1-طرح های فاقد هرگونه سیستم اعلام و خاموش کننده  ،2-طرح های دارای سیستم کامل خودکار کشف آتش سوزی  3-طرح هایی که توسط سیستم جزیی آب افشان محافظت می شوند.4- طرح هایی که توسط یک سیستم دقیق نظارت شده آب افشان خودکار محافظت می شوند.

چنین نگرش کاملی در وضع کردن و ایجاد سیستم، تلاش و انگیزه جدیدی را فراهم می کند. اگرچه یک سیستم کامل انواع مختلف و متناوبی از قوانین را دربر می گیرد اما این یک سیستم بسیار محدود است زیرا تنها چهار گزینه قابل دسترسی و موجود است. هرچند براساس اندازه و ارتفاع و ترتیببندی ساختمان شخصی ممکن است مناسب ترین گزینه را انتخاب کند، این عمل بیش از آنکه ساختمان را به یک سری از قوانین مشخص وفق دهد برای هماهنگی در سیستم ایمنی که از هر جهت برای ساختمان مناسب است فرصتی را فراهم می کند.

ساختمان های آپارتمانی

ساختمان هایی که شامل سه یا بیش از سه واحد مستقل با امکانات آشپزخان، حمام و سایر امکانات در داخلآ

 اعم از استیجاری و یا خانه های باغدار (برج باغ) و یا با هر نام دیگر ساختمان های آپارتمانی نام دارند.

قوانین راه های خروج

امکانات خروجی در ساختمان ها در بیرون از ساختمان های مسکونی با ظرفیت یک یا دو خانواده ای باید از قوانین پیش بینی شده پیروی کند.

در بناهای آپارتمانی موجود پنجره ها بعنوان دومین راه فرار معرفی شده اند، چندین روش قابل قبول مطرح شده که رایج ترین و عملی ترین روش آن پنجره هایی با حداقل محفظه است که بعنوان دومین وسیله خروج اضطراری معرفی شده است. برای مثال:پنجره ها بایستی در حد فاصله بیست فوتی قرار گیرد.و برای عبور دادن نیروهای آتش نشانی و تجهیزات آنها مناسب باشدو باید رو به یک بالکن باز شود.

اگر یکی از این مقررات در مورد پنجره ها رعایت نشود باید به فکر ایجاد دومین راه فرار بود. براساس بخش NFPA13 که مربوط به استانداردهای نصب سیستم «اسپرینکلر» است. آپارتمان هایی که سیستم ایپرینکلی دارند از این امر مستثنی هستند.دومین مورد حائز اهمیت درباره خروج که مطرح شده به این معنی است که وسایل و امکانات خروج تا به صورت مرجع و ضابطه درنیامده باشد کاربردی نخواهد داشت. به عنوان مثال اندازه درب خروجی در این بخش عرض 78 سانتی متر و ارتفاع 198 سانتی متر در صورتیکه در بخش 5 عرض خروجی 80 سانتی‌متر و ارتفاع 203 سانتی‌متر است. این مورد در درب‌های آپارتمانی که به راهروها گشوده می‌شوند کاربردی نیست ،‌زیرا در مواقع فرار شرایط اضطراری کاملاً با شرایط عادی متفاوت است.

کلیات

میزان مقاومت اجزا و قسمت‌های بکار گرفته شده در ساختمان و درب‌های خروجی در برابر آتش‌سوزی نباید کمتر از یک ساعت باشد.

در ساختمان‌هایی که سیستم کامل و سراسری «اسپرینکلر» اجرا شده است میزان مقاومت سازه‌ها و قسمت‌های ورودی و خروجی به طور نسبی تا یک ساعت نخواهدبود ،‌زیرا بعضی از طبقات نیاز به مقاومت در برابر آتش‌سوزی را خواهند داشت. این کاهش مقاومت در برابر آتش‌سوزی در قسمت‌های خروجی برای تصرفات و مجمتعات تجاری و بازرگانی مجاز نیست و در اماکنی که تصرفات آپارتمانی و مسکونی و تجاری و بازرگانی را در برمی‌گیرد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در تصرفاتی با ارتفاع چهار طبقه که هر طبقه به طور کاملاً مجزا از یکدیگی است ،‌اجزاء راه‌های خروجی با مقاومت یک ساعت در مقابل آتش‌سوزی مجاز به استفاده هستند. در ساختمان‌هایی که ارتفاع چندانی ندارند در قسمت‌های خروجی قطر و ضخامت درب‌ها باید یک و سه چهارم اینچ باشند و یا درب‌های چوبی قطور و خودبست که کلفتی آنها سه چهارم اینچ باشد باید استفاده شود. وقتی که ساختمان از سکنه پر شد هیچ یک از درب‌ها به سمت خروج نباید قفل باشند. استفاده از درب قفل شده در ساختمان آپارتمانی که تحت تصرف ساکنین است و درب آن خلاف مسیر خروج باز می‌شود ممنوع است. این قانون مقرر می‌دارد درب ساختمان باید دارای قفل‌های ویژه باشد که تنها از داخل قفل می‌شود و مسیر لولای آن موافق مسیر خروج است و از بیرون ساختمان امکان گشوده شدن آن وجود ندارد. در این بخش قفل‌های ساده که با دو مرتبه چرخش کلید بسته می‌شوند مقرر نشده است ،‌مرگ و میرهای ناشی از آتش‌سوزی اکثر مواقع در چنین مواردی رخ می‌دهد چون هنگام خروج کلیدی در دسترس نیست. به طور کلی و به شکل ساده باید گفت منظور از این گونه قفل‌ها نوع قفلی نیست که باید کلید خاصی داشته باشد ،‌بلکه باید درب از قسمت داخلی به وسیله‌ی ابزار یا اهرم مناسب باز و به سمت مسیر خروجی گشوده شود. در واقع این موضوعات بدین معناست که استفاده از قفل‌هایی که نیاز به کلید دارند و با دو گردش قفل باز و بسته می‌شوند ممنوع است ،‌زیرا در مواقع بحرانی یافتن کلید دشوار است. همچنین استفاده از قفل‌هایی که حتی به طور ساده با دو دستگیره باز و بسته می‌شوند هم ممنوع شده است.

یک درب نمونه خروجی آپارتمانی از سه قسمت تشکیل شده است. 1-چفت 2-قفل  3-زنجیر یا اهرم ایمنی مناسب.

هیچ یک از موارد توصیه شده برای درب خروجی ساختمان در باز شدن نباید نیاز به کلید یا ابزار و مهارت خاصی داشته باشد و درب‌ها باید کاملاً‌ به راحتی باز شود.

قفل‌هایی که باز کردن آنها از 15 تا 30 ثانیه طول می‌کشد مجاز اعلام شده در ساختمان‌هایی که مجهز به کاشف آتش و شبکه بارنده هستند تأثیری در باز شدن و یا خروج ندارند. این ابزار برای درب‌هایی که به طور دایم باز و بسته نمی‌شوند امنیتی را فراهم می‌آورد. در این هنگام درب در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد. زنجیرها و میله‌های محافظ در چنین مواردی قادر به ایمن‌سازی نیستند و نباید مورد استفاده قرار می‌گیرد. زنجیرها و میله‌های محافظ در چنین مواردی قادر به ایمن‌ساز نیستند و نباید مورد استفاده قرار گیرند. در بخش 5 استفاده از درب‌های چرخان (بر روی لولا میچرخند) مجاز شناخته شده است. درب‌هایی که لولاهای آنها به صورت افقی باز و بسته می‌شوند و استفاده از آنها مجاز اعلام شده نباید در وسط کریدورها مورد استفاده قرار گیرند.

پلکان

استفاده از پلکان در یک طبقه پایین و یک طبقه بالای طبقه ورودی در یک واحد مسکونی مجاز نیست. فاصله هیچ واحد آپارتمانی نباید از ورودی طبقه زیاد دور باشد. همچنین ایجاد آپارتمانی با بیش از سه طبقه (تریپلکس) ممنوع است که اعم از آپارتمان اصلی یا بالایی و پایینی باشد. آپارتمان‌هایی که در یک سطح و تریپلکس باشند مجاز به ایجاد پلکان هستند. استثنائات موجود در یک آپارتمان تنها اجازه ایجاد دو طبقه را می‌دهد که روبروی یک دیگر باز شوند.

پلکان برقی

 پلکان برقی به عنوان بخشی از ساختمان و راه خروج اگر بیش از سه طبقه باشند حتماً باید دوربند و دودبند باشند.

به دلیل طبیعی که پلکان برقی – پلکان برقی به عنوان بخشی از ساختمان و راه خروج اگر بیش از سه طبقه باشند حتماً باید دوربند و دودبند باشند. به دلیل طبیعتی که پلکان برقی دارد از نه چندان دور به عنوان وسیله‌ای مناسب برای خروج و اجزایی از ساختمان پذیرفته شده‌اند. در گذشته پلکان برقی وسیله‌ در دسترس و خوبی برای خروج و تخلیه نفرات به بیرون از ساختمان محسوب نشده‌اند لیکن امروزه باید در نظر گرفته شود که تعداد قلیلی از پلکان‌های برقی به شیوه‌هایی نصب شوند تا کیفیت معابر خروجی ساختمان را بالا ببرند. پلکان فرار در ساختمان‌ها باید مطابق قوانین به صورت دوربند اجرا شوند. نردبان‌های فرار در ساختمان‌ها بایستی طبق قوانین ایجاد شوند. در ساختمان‌هایی که به طور خودکار و سرتاسری توسط سیستم شبکه بارنده محافظت می‌شوند نیازی به دربها و دیوارهای دودبند نیست. در ساختمان‌های آپارتمانی موجود راه‌های خروجی قابل دسترسی طوری فراهم شده که اشخاص با فعالیت شدید در مواقع بحرانی بتوانند از آنها به راحتی استفاده کنند ،‌بنابراین در این گونه ساختمان‌ها به پناهگاه نیاز نیست ،‌اما ایجاد راه‌های خروجی امن به شدت تأکید شده است. باید پناه‌گاهی در ساختمان‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن این ساختمان‌ها باید به شبکه بارنده مجهز باشند ،‌به دلیل تأثیر بسیاری که سیستم بارنده در ساختمان‌ها دارد ،‌در مواقع آتش‌سوزی شخصی که دچار دستپاچگی شده می‌تواند بدون اینکه احساس نگرانی و ناتوانی کند ،‌در طبقات بماند ،‌هر جگند که دربهای بسته شده آپارتمان‌ها دسترسی به خروج را برای افراد از بین می‌برد؛ بنابراین خود کریدورها و راهروها اگر دارای وضعیت مناسب باشند به شکل مؤثری پناهگاه تلقی می‌شوند. بر اساس مقررات پیش‌بینی شده هر طبقه که توسط سیستم‌های حفاظت کننده محافظت می‌شود ،‌می‌تواند مثل پناهگاهی ایمن عمل کند. این موضوع به دلیل وجود سیستم‌های خود کار شبکه بارنده در ساختمان به ویژه بخش‌های ورودی و خروجی قابل قبول است. به دلیل وجود سیستم‌های اعلام کننده بنای موجود وضعیت مطلوبی را در مقابله با آتش‌سوزی احتمالی خواهد داشت.

ظرفیت خازن

راه‌های خروج طبقه همکف باید قابلیت کافی برای پلکان و پایگردها که از آن طریق افراد و ساکنین وارد طبقه همکف شده و از ساختمان خارج می‌شوند داشته باشند.لابی‌های قدیمی که در بسیاری از ایمن‌سازی ساختمان هستند که جدا از کاشف‌های دودی اهالی آپارتمان را از کانون آتش‌سوزی که دود از آنجا تولید می‌شود آگاه می‌کنند وقتی که یکی از ساکنین آپارتمان را ترک می‌کند درب پشت سر او بسته شده در این صورت می‌تواند از دستگیره سیستم دستی استفاده کند. اگر ساکنین موفق به این نشوند که سیستم اعلام‌کننده را به صدا درآورند در این صورت کاشف‌های حرارتی خود فعال می‌شوند و سایر واحدهای آپارتمان را آگاه می‌سازند. در جایی که سیستم کاشف آتش‌سوزی به کار می‌رود این سیستم‌ها بسیار مؤثر است. در جاهایی که سیستم بارنده برای بخشی از ساختمان و یا کل ساختمان نصب شده است کل مجموعه آب افشان باید مربوط به هر دو مورد (کلی و جزئی) ایجاد شود. در ساختمان‌های بارنده باید بر اساس مقررات مربوط نصب اسپرینکلر در کتاب NFPA ایجاد شود. در واحدهای مسکونی خصوصی سیستم بارنده در داخل دستشویی که اندازه آن کمتر از 24 فوت مربع (2/2 متر مربع) باشند ،‌نباید نصب شود. همچنین در داخل حمام‌هایی که اندازه آنها کمتر از 55 فوت مربع (1/5) متر مربع است این موضوع صدق می‌کند. در داخل دستشویی‌هایی که به گرمکن-آبگرمکن- خشک‌کن و شوینده‌ها مجهز هستند بدون در نظر گرفتن اندازه آن ایجاد و نصب شبکه بارنده الزامی است.استفاده از شبکه بارنده در واحدهای آپارتمانی و مسکونی و مهمانسراها بسیار سفارش شده در طراحی و نصب سیستم بارنده باید تمام احتیاطهای لازم صورت پذیرد. این سیستم ممکن است دارای تمام ویژگی‌های زیر باشد یا ممکم است بعضی از آنها را دارا باشد.

الف-حفاظت توسط سیستم خودکار آب‌افشان.

ب-زنگ‌های هشداردهنده کاشف دودی.

ج-کنترل دود.

د-سایر سیستم‌های تأیید شده.

منظور از اعمال قوانین موجود و بکارگیری موادی از قبیل پلاستر و ... صرفاً برای جلوگیری از انعکاس صوت است. توفال کردن سقف یا دیوار توسط تخته یا سنگ گچ قابلیت آتش‌سوزی را بالا می‌برد بر اساس آمار اخیر به وسیله‌ی سیستم قوس طاق توانسته‌اند مقاومت در برابر آتش‌سوزی را بیست دقیقه بیشتر افزایش دهند.

ملاک و معیار برقراری امکانات و آمادگی ساکنین است که در مقابل آتش‌سوزی برای ایمنی خود برقرار می‌کنند. مقاومت حداقل نیم ساعت در برابر آتش‌سوزی باعث می‌شود که آتش از کریدور به داخل آپارتمان‌ها و سایر کریدورها سرایت نکند. بسیاری از این حایل‌ها از قبیل سنگ گچ و یا توفال‌بندی باعث می‌شود که مقاومت دیوارها تا 30 دقیقه بالا برود. مطابق مقررات درب‌هایی که رو به دسترس خروج باز می‌شوند باید حداقل در مقابل آتش‌سوزی تا بیست دقیقه مقاومت داشته باشند. درب‌های که رو به کریدور یا راه‌های دسترسی خروج باز می‌شوند باید خود بست باشند. نصب و تعمیر و نگهداری صحیح قسمت‌های درب‌های خودبست که مابین واحد مسکونی و کریدورها قرار دارند باعث پایین آمدن میزان مرگ و میر ناشی از آتش‌سوزی خواهد بود. بررسی‌هایی که بر روی بعضی از بناهای آپارتمانی انجام شده است ،‌نشانگر این است که آنها از قسمت‌های پشت محل آتش‌سوزی دچار آتش شده‌اند ،‌زیرا هنگام فرافر ساکنین درب‌ها باز مانده است. در بعضی از موارد مرگ و میر زمانی رخ می‌دهد که ساکنین درب خانه‌ای را که احتمال آتش‌سوزی دارد باز کرده و اکسیژن از اتاق در حال آتش‌سوزی به آتش‌سوزی شدت می‌دهد. در صورتی که اگر درب آپارتمان خود بست باشد بعد از خروج سریع متصرفین به طور خودکار بسته شده و از ورود آتش به خانه بعدی جلوگیری می‌کند. تحقیقاتی که سازمان استاندارد ملی انجام داده بیانگر این است که واحد مسکونی که در آن سوخت نگهداری می‌شود باید سازه‌های آن در حدود بیست تا سی دقیقه در مقابل آتش مقاوم باشد. راه‌های ورودی و محفظه‌های حفاظت نشده نباید در راه‌های دسترسی خروج دیوارها و درب‌ها به کار رود. فضاها نباید محدود باشد و به کریدوری که آن را ایجاد کرده باز شود.

الف: فضاها برای واحدهای مسکونی و خطرناک به کار رود.

ب:فضای مورد نظر باید سیستم خودکار آب افشان بر اساس مقررات بخش نوزده محافظت شود.

ج:فضای مورد نظر نباید از رسیدن به راه دسترس خروج جلوگیری کند.

ایجاد پنجره‌های نورگیر ، کرکرده و یا جلو پنجره بر روی دیوارها و یا درب‌های دسترس خروج ممنوع است مقررات استاندارد مربوط به نصب دستگاه‌های تهویه هوا به عنوان وسیله تخلیه دود و عبور هوا در راهروهای مسکونی در کتاب NFPA مردود است. آپارتمان‌های کنونی با چند پله خروج وجود دارند نشان دهنده این مورد است.

تعداد راه‌های خروج

هر واحد ممسکونی باید حداقل دو مسیر خروجی که در حد امکان از  یکدیگر دور باشند، دارا باشدهر واحد مسکونی باید یک قسمت خروج داشته باشد که این واحدها از هر نوع که  باشند عبارتند از :

الف- در سطح همکف واحد مسکونی باید یک درب خروجی بطور مستقیم به خیابان ا حیاط راه داشته  باشد.

ب- یک واحد مسکونی باشد توسط پلکان به خارج  از ساختمان دسترسی مستقیم داشته با شد که ممکن است 2 واحد در یک طبقه باشد پس باید خروجی ظرفیت لازم  را داشته باشد.

ج- واحد مسکونی دسترسی مستقیم  به اولین پلکان باشد پلکان کاملا دوربند باشد و در ضمن حداقل حدداقل مقاومت این  قسمت‌ها در مقابل این قسمت‌ها در مقابل اتش سوزی یک ساعت باشد. ظرفیت راه‌های خروجی به مجموعه ظرفیت درب‌ها و به تعداد افراد متصرف انها بستگی دارد. . باید پذیرفت که خروجی باید ظرفیت اینکه 400 نفر را تخلیه کند داشته باشند. پس به طور مجزا برای هر درب خروج یا ورود باید 200 نفر در نظر گرفته شود. دریک ساختمان با هر چند طبقه ان بیش از 4 واحد آپارتمان نباشد با دیوارهای ضد دود  وپلکان فرار طبق قوانین بعنوان  خروج اضطراری از بیش از بیست فوت(1/6) متر فاصله از درب ورودی هر واحد  مسکونی تا اولین راه خروجی را داشته باشد توجه داشته باشید که محدودیتی در قبال ارتفاع وجود ندارد اما منظور  این است که در هر  طبقه باید چهار واحجد موجود باشد آپارتمان‌ها باید دسترسی سریع به اولین پلکان خروجی یا پلکان فرار با دیوارهای ضد دود را داشته باشند. در این مورد خروجی‌های حفاظت نشده و یا پلکان خارجی ساختمان کاربردی نخواهد داشت. راه‌های خروج باید داغرای چراغ‌هایی باشند که هنگام خروج سریع راه کاملا روشن باشد.چراغ‌های اضطراری باید در ساختمان‌هایی که بیش‌ از 12 مسکونی یا بالای سه طبقه ارتفاع دارند ایجاد شود.

 علایم نشان دهنده راه‌های خروجی

 در بناهایی که بیش از یک خروجی دارند باید علامت‌هایی به طرف راه‌های خروج نصب شود و نحوه نصب این علامت‌ها بایستی بر  اساس مقررات صورت گیرد

 ترکیب راه‌های خروجی خاص

 هیچ یک از طبقات پایین سطح همکف که برای تاسیسات و سایر امکانات ساختمان استفاده می‌شود نباید دارای درب‌های محفاظت نشده و  فاقد مقاومت باشند.

 محافظت شود جاهایی که سیستم بارنده بدون جداسازی در مقابل اتش‌سوزی باید ایجاد شوند عبارتند از

 سیستم‌های هشدار دهنده و کاشف آتش سوزی

 بناهای اپارتمانی با بیش از 3 طبقه 11 واحد مسکونی باید کاملا مجهز سیستم‌های هشدار‌ دهنده و کاشف آتش‌سوزی باشند. کاربرد این امکانات تنها در جاهایی که هر واحد مسکونی بطور کامل از واحد‌های  دیگر جدا شده باشد. مواد و مصالح باکار گرفته شده در قمست‌های جدا کننده نیز مقاومت کمتر از  نیم‌ساعت در برابر اتش‌سوزی را نباید داشته باشد و یا جاهایی که پلکان مستقل برای فرار یا راه خروج مستقل داشته باشد زیاد تاکید نشده است خروج ایمن و راحت به مردم کمک می‌کنند که در نبود وسایل هشدار‌دهنده و اعلام کننده جان خود ا نجلات دهند.

 نصب سیستم

 درشروع هر گونه‌ اقدامی برای نصب سیستم اعلام آتش‌سوزی مورد نیاز در ساختمان باشد طبق مقررات از نصب سیستم دستی استفاده شود. سیستم‌های اعلام کننده و هشدار‌ دهنده‌های صوتی باید بکار گرفته شوند سیستم بیرونی هر خوابگاه یا اتاق خواب و تمام واحدهای مسکونی  بعلاوه زیر زمین باید کاشف‌های دودی نصب شود. درساختمان‌هایی که به طور سرتاسر توسط  کاشف‌های دودی محافظت می‌شوند نیازی به اعلام کننده نیست کاربرد هشدار دهنده یک ایستگاهی بدون استفاده از نیروی برق ثانوی مانعی ندارد در جاهایی که به اتاق خواب‌های منتهی می‌شوند از قبیل سالن‌ها و هال کاشف‌های  دودی باید نصب شود. در  واحد‌های چند سطحی کاشف‌هایی که سطح‌بالاتر را تحت پوش قرار می‌دهند باید طبیعتا در طبقه بالا نصب شوند کاشف‌های  دودی باید بر روی سقف‌ها قرار گیرند یا در غیر این صورت بر رویب دیوارها در فاصله‌ای بطول5/30 سانتی‌متر و در صورت نزدیکی به سقف نباید فاصله کمتر از 2/15 سانتی‌ متر به سقف باشد   باید این کاسف‌ها دور از جاهایی که در  انها پخت‌و پز صورت می‌گیرد مثل اشپزخانه و .. نصب شوند. در جاهایی  که در معرض هوای آزاد هستند بایستی طراحان اقدام به جابجایی این کاشف‌ها کنند. دربناهای آپارتمانی موجود بکارگیری گروه دو که همان سیستم کاشف خود کار آتش‌ سوزی است مورد نیاز است و بر اساس بخش نوزده باید دارای سیستم هشدار دهنده آتش‌ باشند. بعلاوه الین سیستم نیاز به یک ایستگاه مرکزی کاشف دود دارد در این پارگراف  استفاده از سنسورهای حرارتی مجاز است. زیرا این کاشف‌ها بخشی از سیستم میزان مقاومت اجزا و قسمت‌های بکار گرفته شده در ساختمان‌ و درب‌های خروجی در برابر آتش‌سوزی نباید کمتر از یک ساعت باشد. در  ساختمان‌هایی که سیستم کامل و سراسر (اسپرینکلر) اجرا شده  است میزان مقاومت سازه‌ها و قسمت‌های ورودی و خروجی به طور نسبی تا یک ساعت افزایش می‌یابد . اگر در ساختمان آپاتمانی این سیستم موجود نباشد این مقاومت یک ساعت نخواهد بود، زیرا بعضی از طبقات نیاز  به مقاومت در حدود دو ساعت در مقابل آتش‌ سوزی را خواهند داشت. ایمن‌‌ سازی ساختمان هستند که جدا از کاشف‌های  دودی عمل می‌کنند. کاشف‌های دودی اهالی آپارتمان را از کانون اتش‌ سوزی که دود از انجا تولید می‌شود آگاه می‌کنند وقتی که یکی از ساکنین آپارتمتن را ترک می‌کنند می‌تواند از دستگیره سیستم دستی استفاده کند. اگر ساکنین موفق به این نشوند که سیستم اعلام کننده را به صدا در آورند در این صورت کاشف‌های حرارتی خود فعال می‌شوند و سایر واحدهای آپارتمان را آگاه می‌سازند در جایی که سیستم کاشف آتش‌سوزی بکار می‌رود این سیستم بسیار موثر است. در جاهایی که سیستم بارنده برای بخشی از  ساختمان نصب شده است کل مجموعه آب افشان باید مربوط به هر دو مورد ( کلی و جزیی) ایجاد شود. در ساختمان‌های  چهار طبقه و یا بیشتر سیستم‌های بارنده باید  بر اساس مقررات مربوط به نصب اسپرینکلر در  کتاب NFPA  ایجاد شود.در واحد‌های مسکونی خصوصی یستم بارندده در داخل دستشویی کع اندازه آن کمتر از 24 فونت مربع (2/2 متر مربع ) باشند نباید نصب شود همچنین در داخل حمام‌هایی که اندازه آنها کمتر از 55 فوت مربع (1/5) متر مربع است این موضوع صدق می‌کنند در داخل دستشویی‌هایی که به گرمکن –آبگرمکن خشک‌کن و شوینده‌ها مجهز هستند بدون در  نظر گرفتن اندازه ان ایجاد و نصب شبکه بارنده الزامی است. استفاده از شبکه بارنده در واحد‌های آپارتمانی و مسکونی و مهمانسراها بسیار سفارش شده در طراحجی و نصب سیستم بارنده تمام احتیاط‌های ازم صورت پذیرد. اسن سیستم  ممکن است دارای تمان ویژگی‌‌های زیر باشد یا ممکن است بعضی از انها را دارا باشد. 

الف-حفاظت توسط سیستم خود‌کار اب افشان    ب- زنگ‌های هشدار دهنده کاشف دودی     ج- کنترل دود         د- سایر سیستم‌های تابیده شده

 منظور از اعمال قوانین موجود و بکارگیری موادی از قبیل پلاسترو.... صرفا برای جلوگیری ازانعکاس صوت است. توفال کردن سقف یا دیو.ار توسط تخته یا سنگ گچ قابلیت آتش‌سوزی را بالا می‌برد بر اساس آمار اخیر بوسیله سیستم قوس طاق توانسته‌اند مقاوت در برابر آتش‌سوزی را با بیست دقیقه بیشتر افزایش دهند.

 ملاک و معیار بر قراری امکانات و امکانات و آمادگی ساکنین است که در مقابل اتش‌ سوزی برای ایمنی خود برقرار می‌کنند . مقاومت حداقل نیم‌ساعت در برابر اتش‌ سوزی باعث می‌شود که آتش‌ سوزی باعث‌ می‌شود که اتش‌ سوزی از کریدور به داخل آپارتمان‌ها و سایر کریدورها سرایت نکند. بسیاری از این حایل‌ها از قبیل سنگ گچ و یا ویا توفال بندی باعث می‌شود که مقاومت سنگ و گچ و یا توفال بندی باعث می‌شود که مقاومت دیوارهای تا 30 دقیقه بالا برود مطابق مقرارت در ب‌هایی که روبه دسترس خروج باز می‌شوند باید حداقل در مقابل آتش‌سوزی تا بیست دقیقه مقومت داشته باشند درب‌هایی که رو به کریدور یا راه‌های دسترسی خروج باز می‌شوند باید خود بست باشند . نصب و تعمیر و نگهداری صحیح قسمت‌های دئرب‌های خودبست‌ که ما بین واحد مسکونی و کریدورها قرار دارند باعث پاپیین امدن میزان مرگ و میر ناشی از آتش‌‌سوزی خواهد بود. برررسی هایی که بر روی بعضی از بناهای اپارتمانی انجام شده است نشانگر این است  که آنها از قسمت‌های پشت محل اتش‌سوزی دچار  شده‌اند زیرا هنگام فرار ساکنین درب‌ها باز مانده است. در بعضی از موارد مرگ‌و میر زمانی رخ می‌دهد که ساکنی درب خانه‌ای را که احتمال آتش‌ سوزی دارد باز کرده و اکسیژن از اتاق در حال اتش‌سوزی به اتش‌سوزی شدت می‌دهد. در ص.رتی که اگر درب آپارتمان خود بست باشد بعد از خروج سریع متصرفین بطور  خود ‌کار بسته شده و از ورود آتش‌ به خانه بعدی جلوگیری می‌کند.

 تحقیقاتی که سازمان استاندارد ملی انجام اده بیانگر این است که واحد مسکونی که در  ان سوخت نگهداری می‌شود باید سازه‌های ان در حدود بیست تا سی دقیقه در مقابل اتش مقاوم باشد. راه‌های ورودی و محفظه‌ای حفاظت نشده نباید در راه‌های دسترسی خروج و دیوارها و درب‌ها بکار رود.فضا‌ها نباید محدود باشد و به کریدوری که آن را ایجاد کرده باز شود.

 الف- فضا‌ها برای واحد مسکونی و خطرناک  بکار رود

ب-فضا‌ی مورد باید با سیستم خود کار  آب افشانبر اساس مقررات بخش نوزده نحاظت شود.

ج- فشای مورد نظر نباید از رسیدن  به راه دسترس خروج جلوگیری کند.

 ایجاد پنجره‌های نورگیر کرکره و یا جلو پنجره بر روی دیوارها و یا درب‌های دسترس خروج ممنون است مقررات استاندارد مربوط به نصب دستگاه‌های تهویه هوا بعنوان وسیله تخلیه دود و عبور هوا در راهرو‌های مسکونی در کتاب NDPA مردود است

/ 0 نظر / 107 بازدید