پیشگیری از حریق و سوانح در ساختمان ها

                پیشگیری از حریق و سوانح در ساختمان ها                     فصل دوم پیشگیری                             فصل 2: پیشگیری کلیات: ساده‌ترین و مؤثرترین تاکتیک قابل دسترس برای طراح جهت اطمینان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 393 بازدید

خودروهای گاز طبیعی طراحی و نصب ایستگاه‌های سوختگیری

    رویه‌های به کارگیری IGE / UP / 5    Part 1 COMMUNICATION 1558 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               خودروهای گاز طبیعی طراحی و نصب ایستگاه‌های سوختگیری                 فهرست عناوین صفحه   بخش   مقدمه 1   محدودة کاربر 2   ملاحظات قانونی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید

خودرو – جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده

                            خودرو - جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده                                           قسمت اول : الزامات عمومی     1        هدف   هدف از تدوین این استاندارد ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 228 بازدید
مهر 90
1 پست
پیشگیری
1 پست
کمپرسور
1 پست
بهروری
1 پست
تاریخچه
1 پست